fbpx

Algemene info Paardensport Heeten

Paardensport Heeten

 

Informatie voor nieuwe leden

Algemeen

Paardensport Heeten is de overkoepelende vereniging voor de Paardensport in Heeten. Wij maken als Paardensport Heeten gebruik van de accommodatie aan de Schopkesdijk 1 te Heeten welke beheerd wordt/eigendom is van/door de Stichting Manege Heeten.

De voornaamste doelstelling van Paardensport Heeten is het bevorderen van de paarden/ponysport in Heeten en omstreken, waar de wedstrijdsport een belangrijke plaats inneemt. Wij zien er op toe dat onze leden op een verantwoorde en gezellige manier de paardensport kunnen beoefenen. De vereniging is aangesloten bij de KNHS, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond.

Onze vereniging kent drie afdelingen:

 • Landelijke Rijvereniging Heeten
 • Ponyclub Heeten
 • Het Aangespannen Paard Heeten

 

Stichting Manege Heeten

De manege + de bijbehorende gronden worden beheerd door deze Stichting. Het doel is om een accommodatie aan te bieden die optimaal benut kan worden door onze eigen leden en de paardensporter uit de regio waarvoor iedere afdeling zijn wedstrijden organiseert. Daarnaast biedt de Stichting de kantine en/of manege bak te huur aan derden voor bijvoorbeeld feesten/partijen, het organiseren van verschillenden shows. Etc.

Het stichtingsbestuur bestaat in ieder geval uit één afgevaardigde van elke afdeling + twee leden van een willekeurige afdeling binnen Paardensport Heeten.

 

Paardensport Heeten biedt u

 • Een gezellige, groeiende en actieve vereniging
 • Een accommodatie die ons de mogelijkheid biedt om de sport op een veilige manier te beoefenen
 • Instructie onder begeleiding van vakkundige instructeurs

Wat verwachten wij van u

 • Een sportieve inzet waarbij het welzijn van het paard/ de pony voorop staat
 • Dat u zich inzet bij evenementen en wedstrijden die worden georganiseerd door de stichting en de afdelingen. Dit enkele keren per jaar, in de vorm van kantine/keuken dienst, parcourshulp, ringmeester etc.
 • Dat u zich inzet om onze accommodatie te onderhouden
 • Overige bijkomstige werkzaamheden.

 

Financiële verplichting

Entreegeld

De vereniging Paardensport Heeten kent een entreegeld, deze wordt door de afdelingen (Ponyclub – Landelijke Rijvereniging – Koetsenclub) afgedragen aan de Stichting Manege Heeten. Volwassen leden betalen € 200,- en jeugdleden jonger dan 18 jaar betalen € 75,-.

Wanneer een jeugdlid binnen 3 jaar na aanvang van het lidmaatschap de leeftijd van 18 jaar bereikt, moet het verschil in entreegeld bijbetaald worden.

Binnen één gezinsvorm zijn alle volwassenen en de eerste twee kinderen entreegeld verschuldigd. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd, is men bij een nieuw lidmaatschap na een periode van meer dan 3 jaar na beëindiging van het lidmaatschap, opnieuw entreegeld verschuldigd.

Contributie en proefperiode

Een overzicht betreffende de proefperiode en de hoogte van de contributie vindt u in de informatie afkomstig van de afdeling.

 

Statuten en huishoudelijk reglement

Onze vereniging kent statuten en een huishoudelijk reglement, deze liggen ter inzage in de manege en kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij een van de bestuursleden. Door het ondertekenen van dit document gaat U akkoord met deze reglementen.

 

Belangrijke informatie voor rijdende leden

 • Tegen een borg betaling van € 15,= kan ieder rijdend lid een sleutel aanvragen waarmee men op beschikbare tijden vrij gebruik kan maken van de De sleutel is aan te vragen bij Dhr. G. van Gurp.
 • Als je gebruik maakt van de rijbak let dan op het gebruik van de verlichting. Gebruik deze alleen op momenten dat het nodig is, dit in verband met de hoge energiekosten
 • Verwijder de mest zo spoedig mogelijk, in verband met het behoud van de bodem
 • Via de website worden leden geïnformeerd over de bezetting van de rijhallen
 • Tijdens lesavonden en evenementen is de kantine geopend
 • De accommodatie mag alleen gebruikt worden door leden van de PC – LR – KC. Privéles is toegestaan indien dit overige vrij rijdende leden niet belemmert. Leden van onze vereniging mogen in de manege geen privéles geven aan niet leden.
 • Leden en niet leden kunnen de accommodatie huren voor een vastgesteld bedrag per uur bij de stichting, voor informatie kunt u zich wenden tot mevr. I. Beukema – Broekema.
 • Het rijden met cap is verplicht, voor de aangespannen sport geldt hiervoor een dringend advies.
 • Longeren is toegestaan mits andere gebruikers daar geen hinder van ondervinden.